Drents Archief zet 65 nieuwe inventarissen online

Laatste update: 8 maart 2019 00:00

Het Drents Archief in Assen heeft afgelopen maand van 65 archieven de inventaris op internet gezet. De inhoud, afkomstig uit het archief van de gemeente Assen, is daarmee online raadpleegbaar.

Van Fröbelvereniging tot Exportslachterij Coveco en van Brandweer-archieven vanaf het jaar 1898 tot het archief van de Nutsvlijtschool: het is een bonte verzameling aan verenigingen, bedrijven en andere instellingen uit de twintigste eeuw van Assen én Drenthe. Om de archieven daadwerkelijk in te zien op de studiezaal van het Drents Archief, moeten bezoekers deze een dag van te voren online aanvragen.
De Knorkoerier
De van oorsprong Drentse Exportslachterij (Drentex) ging in 1967 op in het Coveco-concern. Het bedrijf was in de twintigste eeuw van groot belang voor de veeteelt in Drenthe en met name na de oorlog een van de boegbeelden van de Asser industrie. Eind jaren ’70 werd in Assen een van Europa’s modernste slachtinrichtingen geopend. In het Coveco-archief zijn onder andere de fabrieksreglementen en de exploitatieoverzichten te vinden, net als de staat van het aangevoerd vee. ‘De Knorkoerier’, het personeelsblad van de slachterij, is alleen al vanwege de naam een van de pareltjes uit het Coveco-archief.
Uitbreidingsplannen en verbouw monumentale panden
Het lijvige archief ‘Secretarie Gemeente Assen’ omvat onder andere de uitbreidingsplannen voor de woonwijken Baggelhuizen, Noorderpark en Vredeveld. Ook vergunningaanvragen voor de verbouw van monumentale panden zoals de Kloosterkerk, het Witte Huis aan de Vaart en een plan voor aanleg van wegen door de tuin van landgoed Overcingel zijn in dit archief te vinden.
Naast het grote archief van het gemeentebestuur zijn er ook vele kleinere archieven toegevoegd aan de collectie. Denk bijvoorbeeld aan het archief van kamerkoor Camerata Vocala, de Burgersociëteit, het Asser Veefonds en de Stichting Vakantiebesteding Assen. Een volledige lijst met deze en andere nieuwe archieftoegangen is te vinden op www.drentsarchief.nl/nieuws

 

 

Drents Archief

Brink
4
9401 HS Assen

Tel.: 0592313523
http://www.drentsarchief.nl/

Nieuws in Drenthe

Meer nieuws